Ми - професійна команда фахівців ЗЕД консалтингу: митні брокери, юристи і адвокати, незалежні оцінювачі.
Ми пропонуємо широкий спектр ЗЕД послуг «в одному офісі».
Ми налаштовані на максимальний результат і якість.
Нам довіряють участь у великих та стратегічних проектах.
Ми - це повний захист Ваших інтересів перед митницею.
Ми - це широка мережа офісів в Україні.
Ми - це доступність та миттєве реагування на кожен запит.
на главную  в избранное  на печать

г.Киев - моб.: +38 (067) 234-80-25; (050) 419-48-51

г. Донецк - моб.:(050) 368-37-29

г. Днепродзержинск - моб.: +38 (050) 328-20-42

г. Запорожье - тел.: +38 (061) 286-88-96, моб.: (067) 386-85-12, (050) 328-92-40

г. Днепропетровск - моб.: +38 (050) 328-92-40

г.Харьков - моб.: +38 (050) 328-92-40

г. Львов - моб: +38 (050) 328-92-40

украинский  русский 

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку здійснення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари"

2012-07-20

ПРОЕКТ
Про затвердження Порядку здійснення митного огляду (переогляду) товарів,
транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари
Відповідно до статей 207, 233, 320, 336, 338, 339, 359 та 360 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року № 4495-VI, Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
            1. Затвердити Порядок здійснення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари, що додається.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) і Департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Державній митній службі України (Калєтнік І. Г.) забезпечити щомісячний аналіз ефективності (результативності) проведення митних оглядів (переоглядів) та доведення результатів цього аналізу до посадових осіб, які безпосередньо беруть участь у проведенні митних оглядів.
4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.
            5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Міністр Ю. КОЛОБОВ
 
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

Порядок
здійснення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари.
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень статей 207, 233, 320, 336, 338, 339, 359 та 360 Митного кодексу України.
2. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб митних органів при організації, проведенні та оформленні результатів митного огляду (переогляду).
3. Митним оглядом (переоглядом) є дії посадових осіб митних органів, пов’язані з ідентифікацією товарів, транспортних засобів комерційного призначення, виявленням товарів, які переміщуються з порушенням законодавства України, втрати та пошкодження накладених на них митних пломб або інших засобів ідентифікації.
Митний огляд (переогляд) здійснюється шляхом:
візуального огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари;
розкриття пакувальних місць або вантажного відсіку транспортного засобу комерційного призначення або ємностей та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари.
4. Митний огляд (переогляд) проводиться з метою:
а) ідентифікації товарів (уточнення фізико-хімічних і технічних характеристик товарів, визначення кількісних показників в основних і додаткових одиницях вимірювання, якості (безпеки), визначення найменування й інших характеристик товарів) в цілях митного контролю та митного оформлення;
б) перевірки наявної інформації про порушення законодавства України з питань митної справи;
в) перевірки дотримання законодавства України з питань митної справи, зокрема шляхом застосування вибіркового обстеження;
г) здійснення попереднього документального контролю товарів.
5. З метою забезпечення проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення посадові особи митних органів самостійно вживають необхідних заходів, передбачених законодавствам України з питань митної справи.
6. Митний огляд (переогляд) може проводитися виключно визначеними посадовими особами митних органів:
а) у посадових інструкціях яких визначені відповідні права і обов’язки;
б) ознайомленими під розпис з вимогами Порядку дій посадових осіб митних органів при проведенні митного огляду (переогляду) товарів та транспортних засобів комерційного призначення та контейнерів, у яких переміщуються ці товари, що додається до цього Порядку (додаток 1), і такими, що пройшли навчання і перевірку знання положень зазначеного Порядку.
7. При здійсненні огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари, можуть застосовуватися технічні засоби митного контролю.
II. Прийняття рішення про проведення митного огляду
та організація його проведення
1. Прийняття рішення про проведення митного огляду.
1.1. Рішення про проведення митного огляду у випадках, визначених частинами третьою та п’ятою статті 338 Митного кодексу України, приймає керівник митного органу або особа, яка виконує його обов’язки, в зоні діяльності якого знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари.
1.2. Посадова особа митного органу, що виявила необхідність проведення митного огляду, інформує керівника підрозділу митного оформлення або особу, яка виконує його обов’язки, для прийняття рішення про проведення митного огляду не пізніше 10 хвилин з моменту виявлення необхідності проведення митного огляду.
При цьому, в автоматизованій системі митного оформлення "Інспектор 2006" (далі – АСМО "Інспектор 2006") проставляється відмітка про час виявлення необхідності проведення митного огляду, яка свідчить про інформування керівника підрозділу митного оформлення або особи, яка виконує його обов’язки, для прийняття рішення про проведення митного огляду.
1.3. Рішення про проведення митного огляду оформляється шляхом здійснення таких дій:
проставляння в АСМО "Інспектор 2006" уповноваженою на прийняття рішення про проведення митного огляду посадовою особою відмітки щодо проведення митного огляду (може бути вказано обсяг огляду, а також необхідні для його проведення технічні засоби митного контролю у випадку, якщо ці відомості не визначені за результатами застосування системи управління ризиками);
надання посадовій особі митного органу доручення про проведення митного огляду (далі – доручення).
1.4. Митний огляд проводиться в місцях оснащених ваговим устаткуванням, розвантажувально-навантажувальною технікою, місцем для вивантаження товарів з транспортного засобу, на спеціально обладнаних майданчиках та ін.
У разі недостатньої оснащеності місця для проведення митного огляду посадова особа, якій доручено проведення митного огляду, за узгодженням з особою, яка прийняла рішення про проведення митного огляду, направляє власнику товарів або уповноваженій особі, вимогу про пред’явлення товарів за вказаним переліком зон митного контролю, де може бути проведений митний огляд відповідно до визначеного в дорученні обсягу, а також повідомлення про проведення митного огляду не пізніше 30 хвилин з моменту виявлення необхідності в його проведенні.
1.5. У разі якщо декларування товарів здійснюється на підставі електронних документів, рішення про проведення митного огляду оформляється у вигляді електронного повідомлення про проведення митного огляду (далі – повідомлення), що направляється по електронних каналах зв’язку декларанту.
1.6. Виходячи з кількості та характеристики товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному огляду, а також дотримання строків його проведення, митний огляд може бути доручений одній, двом або більше посадовим особам.
1.7. У разі прийняття рішення про проведення митного огляду за результатами використання мобільних скануючих рентгенівських систем (далі – МСРС) посадовій особі, яка проводить митний огляд, передаються рентгенівські зображення (в разі технічної можливості) та коментарі до них.
2. Організація проведення митного огляду.
2.1. Посадова особа, якій доручено проводити митний огляд, інформує власника товарів або уповноважену ним особу, про проведення операцій з товарами та транспортними засобами комерційного призначення не пізніше 10 хвилин з моменту отримання доручення.
2.2. У разі потреби для участі в здійсненні конкретних дій при проведенні митного огляду може бути залучений відповідний фахівець, який володіє спеціальними знаннями і навиками.
2.3. При проведенні митного контролю товарів, що підлягають іншим державним видам контролю, митні органи під час проведення митного огляду взаємодіють з контрольними органами, уповноваженими на здійснення таких видів контролю, координують роботу з їх одночасного проведення.
При проведенні державних видів контролю товарів у формі попереднього документального контролю митний огляд таких товарів проводиться без залучення посадових осіб контрольних органів.
2.2.4. Митний огляд проводиться у присутності власника товарів або уповноваженої ним особи, водія автотранспортного засобу, представника екіпажу морського чи повітряного суден, члена локомотивної бригади та ін.
2.2.5. Інформування посадових осіб інших профільних підрозділів митного органу, які за результатами застосування системи управління ризиками, повинні бути присутніми при проведенні митного огляду, а також фахівців, представників інших контрольних органів, в компетенції яких знаходиться забезпечення дотримання законодавства України, про час і місце його проведення здійснюється посадовою особою, яка виявила необхідність проведення митного огляду.
III. Проведення митного огляду
1. Порядок проведення митного огляду.
1.1. Проведення митного огляду здійснюється в зонах митного контролю, а також в інших місцях, визначених митними органами, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари, що перебувають під митним контролем.
1.2. З метою здійснення огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари митною територією України, визначеною посадовою особою митного органу здійснюються дії, передбачені пунктом 2 розділу V цього Порядку.
1.3. За результатами митного огляду складається Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі – Акт огляду), форма якого встановлена наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.06.2012 за № 1004/21316. Порядок заповнення посадовою особою митного органу Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу додається (додаток 2).
1.4. Митний огляд може здійснюватися у відсутності власника товарів або уповноваженої ним особи за умови залучення не менше ніж двох понятих.
1.5. Посадові особи митних органів здійснюють митний огляд не пізніше закінчення робочого дня (зміни).
Якщо посадовою особою проведення митного огляду не завершене у зв’язку із закінченням його робочого часу, то посадова особа, яка проводить митний огляд, доповідає про це керівнику підрозділу митного оформлення (особі, що виконує його обов’язки). Керівник підрозділу митного оформлення (особа, яка виконує його обов’язки) має право визначити іншу посадову особу, яка протягом робочого часу митного органу завершить митний огляд, шляхом проставляння відміток в АСМО "Інспектор 2006".
1.6. Після прибуття на місце проведення митного огляду посадова особа, яка проводить митний огляд:
а) перевіряє повноваження осіб, присутніх при проведенні митного огляду, а також підстави їх присутності в зоні митного контролю;
б) встановлює факт пред’явлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення до митного огляду і здійснення дій, вказаних у повідомлені щодо необхідності проведення митного огляду (у разі її направлення власнику товарів або уповноважений особі перед проведенням митного огляду).
1.7. Посадова особа, яка проводить митний огляд, приймає рішення про початок його проведення у разі, якщо товари, пред’явлені до митного огляду, знаходяться в зоні митного контролю, на спеціально обладнаному майданчику, облаштованому для проведення митного огляду, або в приміщеннях, призначених для тимчасового зберігання.
Рішення про можливість проведення митного огляду товарів, що знаходяться в контейнері або вантажному відсіку транспортного засобу, може бути прийнято посадовою особою, яка проводить митний огляд, тільки у разі, якщо:
митний огляд товарів у встановленому обсязі може бути проведений безпосередньо в контейнері або вантажному відділенні транспортного засобу;
проведення необхідних вантажних операцій з товарами може бути забезпечене власником товарів або уповноваженою особою безпосередньо в ході митного огляду;
проведення митного огляду не спричинить втрати товарів або зміни їх стану.
У разі присутності всіх зацікавлених осіб при пред’явленні товарів і здійсненні з ними операцій, передбачених дорученням, посадова особа приймає рішення про початок проведення митного огляду.
1.8. Моментом початку митного огляду є початок візуального огляду упаковки товарів або вантажного приміщення транспортного засобу, або ємностей, контейнерів й інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари.
1.9. Якщо пред’явлені для митного огляду товари не розділені на пакувальні місця за окремими видами і (або) найменуваннями товарів і (або) дані про упаковку і про маркування не вказані в комерційних і (або) транспортних документах на товари, керівник підрозділу митного оформлення (або особа, яка виконує його обов’язки) має право продовжити термін проведення митного огляду.
Зазначений строк продовжується за умови, що вказані обставини не дозволяють митним органам в ході митного огляду встановити відомості про пред’явлені товари.
1.10. Строк проведення митного огляду продовжується з урахуванням часу, необхідного власнику товарів або уповноваженій ним особі для розділення товарної партії на окремі товари.
У разі відмови власника товарів або уповноваженої ним особи від виконання вимог щодо розділення товарної партії на окремі товари посадовою особою, яка проводить митний огляд, складається акт довільної форми, який додається до Акта огляду і є його невід’ємною частиною.
1.11. Посадова особа, яка проводить митний огляд, шляхом візуального огляду, вимірювання, зважування й інших дій (включаючи розбирання товарів) визначає характеристики товарів.
1.12. За рішенням особи, яка проводить митний огляд, окремі операції стосовно огляду проводяться фахівцями (зокрема інших контрольних органів), які беруть участь в проведенні митного огляду.
1.13. У ході проведення митного огляду посадова особа, яка проводить митний огляд, здійснює координацію дій всіх осіб, які беруть участь в його проведенні, а також здійснюють вантажні й інші операції з товарами.
1.14. У разі якщо проведення митного огляду переривається через об’єктивні причини посадова особа, яка проводить митний огляд, вживає заходів, спрямованих на забезпечення збереження товарів в незмінному стані, зокрема шляхом накладення засобів ідентифікації на вантажні місця, транспортні засоби або приміщення, де знаходяться товари.
1.15. З метою підвищення ефективності митного огляду посадова особа митного органу має право застосовувати інші форми митного контролю (усне опитування, отримання пояснень тощо).
1.16. Розкриття вантажних місць передбачає порушення їх цілісності та засобів їх ідентифікації з подальшим оглядом окремих одиниць товарів з їх упаковки (ящика, коробки тощо), з технологічних ємностей, спеціально виготовлених тайників для отримання можливості здійснення контролю за кількістю і найменуванням, визначення країни походження та отримання інших відомостей про товари, виявлення товарів, переміщуваних під виглядом інших товарів.
1.17. Контейнери, що містять радіоактивні матеріали, розкриваються тільки в організаціях, що провадять діяльність у галузі використання атомної енергії, за наявності відповідних технічних засобів у встановленому порядку.
1.18. Митний огляд може проводитися із залученням кінологічної команди.
1.19. Проведення митного огляду за допомогою спилювання, сточування, розрізання і інших дій здійснюється в цілях виявлення товарів, прихованих від митного контролю шляхом нанесення на поверхню приховуваного товару шарів фарби, металів, інших матеріалів або шляхом вкладення товарів у спеціально виготовлені нерозбірні тайники, визначення хімічного складу товарів і їх фізичних властивостей тощо.
2. Обсяг митного огляду.
2.1. Митний огляд проводиться в обсязі, встановленому дорученням. Зміна обсягу митного огляду допускається тільки за рішенням посадової особи, яка прийняла рішення про його проведення.
2.2. Митний огляд може проводитися в обсязі, необхідному для ідентифікації товарів (20% і 100% загальної кількості товарів, складових товарної партії), за винятком випадків, передбачених пунктом 2.3. глави 2 розділу ІІІ цього Порядку.
Кількість товару визначається посадовою особою, яка проводить митний огляд, у кількості штук або інших одиницях вимірювання, в яких зазвичай вимірюється товар, що піддається митному огляду. Визначення кількості проводиться розрахунковим шляхом перед проведенням митного огляду на основі даних про кількість товарів, що містяться в документах. Виходячи зі встановленого обсягу митного огляду, кількість товару визначається для кожного найменування товару (торгового, комерційного), що має один товарний знак, марку, модель, розфасовку, упаковку і однакові технічні і (або) комерційні характеристики.
2.3. У разі визначення обсягу митного огляду за результатами застосування системи управління ризиками митний огляд необхідно проводити (у вказаному обсязі) тільки відносно тих товарів (найменування товарів при їх декларуванні за митною декларацією), відносно яких виявлений ризик. Якщо конкретні значення цих показників не визначені за результатами застосування системи управління ризиками, допускається митний огляд всіх найменувань переміщуваної товарної партії.
2.4. Якщо встановлена необхідність перерахунку вантажних місць, то проводиться перерахунок всіх вантажних місць товару, пред’явленого до митного огляду.
Зважування, розкриття вантажних місць і перерахунок кількості предметів у вантажних місцях проводиться тільки відносно кількості товару, визначеного відповідно до пункту 2.2 глави 2 розділу ІІІ цього Порядку. Якщо передбачено вибіркове застосування митного огляду, то конкретні об’єкти огляду і їх кількість в межах вже визначеного обсягу визначає посадова особа, яка проводить митний огляд.
3. Застосування технічних засобів митного контролю.
3.1. З метою прискорення проведення митного огляду і підвищення його ефективності застосовуються різні види технічних засобів митного контролю (далі – ТЗМК), що дають змогу виявляти необхідні відомості про товари (їх кількість, склад, фізичні і хімічні властивості, достовірність, наявність тайників тощо).
3.2. При застосуванні ТЗМК посадові особи митних органів повинні дотримуватись необхідних заходів безпеки з метою недопущення спричинення шкоди життю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу, а також товарам і транспортним засобам.
3.3. Фото-, відеоапаратура застосовуються посадовою особою за умови наявності відмітки про необхідність застосування технічних засобів митного контролю (зокрема, фотоапаратура, відеоапаратура).
Перед застосуванням фото-, відеоапаратури посадова особа, яка проводить митний огляд, перевіряє її справність (в т.ч. повний рівень заряду акумулятора (наявність придатних батарей живлення), наявність вільного місця на накопичувачі (при використанні цифрових фотоапаратів), або плівки (для плівкового фотоапарата), виставляння точної дати і часу в настройках фотоапарата, а також в установці оптимальних настройок якості фотографування (відеозйомки).
Фотографії (відео) не повинні бути надмірно затемненими.
Фотографії (відео) повинні забезпечити можливість ідентифікації товарів, що оглядаються.
Кількість необхідних знімків при митному огляді визначається посадовою особою, яка проводить митний огляд, самостійно у кожному конкретному випадку з урахуванням таких чинників: обсягу товарної партії, кількості і асортименту товарів, періодичності проведення оглядів відносно учасника зовнішньоекономічної діяльності, мети та обсягу огляду. Кількість фотографій в ході одного митного огляду визначається посадовими особами у кожному конкретному випадку самостійно, при цьому фотоархів кожного огляду повинен давати вичерпне уявлення про технічні і комерційні характеристики кожного найменування товару.
Фотографування повинне включати загальний план (зовнішній вигляд) вантажного відсіку транспортного засобу (контейнера), фіксацію його номера і цілісності накладеного забезпечення. Потім проводиться зйомка розкриття вантажного відсіку, переднього плану нерозвантаженого транспортного засобу, який дасть можливість оцінити ступінь (повноту) його завантаження.
Фотографування процесів митного огляду проводиться за такою типовою схемою:
фіксація типу транспортного засобу, його номера, засобів накладеного забезпечення. Норма не застосовується до авіаційного виду транспорту;
фіксація ступеня завантаження транспортного засобу (фотографування повинне давати змогу оцінити ступінь (об’єм) завантаження транспортного засобу в процентному відношенні до максимально можливого), характеру вантажних місць і упаковки товарів;
фіксація вивантаження товарів з транспортного засобу (при частковому вивантаженні товарів фотографування повинне дати змогу оцінити процентне відношення вивантажених з транспортного засобу товарів по відношенню до не вивантажених);
фіксація вивантаженої частини товарів, яка проводиться так, щоб була забезпечена можливість ідентифікації кількості або обсягу фактично вивантаженого товару;
фіксація невивантаженої частини товарів, або при повному вивантаженні – порожнього відсіку транспортного засобу з наявністю на фотографії даних тих, що ідентифікують транспортний засіб (наприклад, реєстраційний номер автомобіля);
фіксація розбирання (розкриття) вантажних місць і огляду їх вмісту.
Під час проведення фотографування необхідно в повному обсязі зафіксувати основні характеристики товарів, що дають змогу їх однозначно ідентифікувати.
Обов’язковій фіксації (у разі наявності та/або можливості) підлягають (за умови дотримання встановленого обсягу митного огляду):
розташування/розподіл товару у вантажному відсіку (його завантаження);
зовнішній вигляд упаковки;
маркування на упаковці та на самому товарі (написи, ярлики, зокрема відомості про відправника, одержувача товарів, номери замовлень, етикетки тощо);
відомості про виробника, дату випуску, термін придатності;
фізичні розміри;
комплектація, наявність запчастин і приладдя;
ступінь зносу товару;
товарні та спеціальні знаки;
консистенція;
колір;
розфасовка товару;
виявлені сторонні вкладення;
інші значущі для суб’єкта ЗЕД і подальшого митного контролю товарів факти.
У випадках, коли фіксацію інформації, що міститься на маркуванні, неможливо виконати на одному знімку, допускається послідовне фотографування маркувань з метою фіксації всіх відомостей з можливістю їх подальшої ідентифікації.
У випадках, коли специфіка товару потребує визначення і фіксації геометричних параметрів, вимірювальні прилади і відомості про розміри на маркуванні товарів або упаковці відсутні, рекомендується фотографування товару на тлі (з візуальним зіставленням) вимірювальних приладів (лінійка, рулетка), а у разі їх відсутності – на тлі довільних об’єктів з еталонними, тобто заздалегідь відомими розмірами: людська долоня, сірникова коробка, пачка сигарет, монета, купюра тощо; залежно від розміру товару можливо з крупнішими об’єктами: людина, автомобіль, контейнер тощо.
При виконанні під час митного огляду таких операцій, як вимірювання геометричних характеристик товарів, зважування товарів, розтин, перерахунок, застосування засобів ТЗМК, перевірка наявності і відповідності накладених засобів ідентифікації, відбір проб і зразків для проведення експертиз, вони повинні фіксуватися в ході фотографування.
Під час проведення митного огляду не допускається проведення та подальше приєднання до Акта огляду фотографій, що не відносяться до митного огляду, який проводиться.
З метою більшої інформативності допускається формування коментарів до фотографій.
Зберігання фотознімків (відеозаписів) в цифровому форматі здійснюється на сервері митниці, з можливістю загального доступу в режимі читання до фото-, відеоархіву.
4. Дії посадових осіб митних органів у випадках виявлення під час митного огляду фактів недостовірності заявлених відомостей, а також ознак інших порушень митного законодавства.
4.1.У разі встановлення в ході проведення митного огляду факту недостовірно зазначеної кількості товарів при їх декларуванні, митний орган самостійно визначає кількість товарів для здійснення митного контролю та митного оформлення.
4.2. При виявленні в ході митного огляду фактів невідповідності фактичних характеристик, кількості, або відомостей про товари (найменування, країна походження, виробник тощо) відомостям, що є у розпорядженні посадової особи, яка проводить митний огляд, ці факти зазначаються в Акті огляду.
4.3. У разі якщо виявлені розбіжності можуть вказувати на наявність ознак порушення вимог законодавства України з питань митної справи, розглядається питання складання протоколу про порушення митних правил.
5. Засоби ідентифікації.
5.1. На транспортні засоби, вантажні відсіки транспортних засобів, вантажні місця, приміщення й інші місця, де знаходяться або можуть знаходитися товари, на самі товари, що знаходяться під митним контролем, посадові особи, які здійснюють митний огляд, можуть накладати засоби ідентифікації.
5.2. У разі виявлення в результаті митного огляду ознак порушення вимог законодавства України з питань митної справи або злочинів засоби ідентифікації накладаються, якщо необхідно забезпечити незмінність стану товарів і транспортних засобів, захист їх від підміни.
5.3. Для здійснення контролю за наявністю та станом засобів ідентифікації в Акті огляду зазначаються відомості про їх кількість, тип, номери, ідентифікаційні ознаки.
5.4. У разі зміни, видалення, знищення або заміни засобів ідентифікації посадовою особою митного органу складається акт довільної форми про зміну, видалення, знищення або заміну засобів ідентифікації.
IV. Оформлення результатів проведення митного огляду
1. Після проведення митного огляду уповноважені посадові особи митного органу заповнюють електронну копію Акта огляду.
Електронна копія Акта огляду заповнюється шляхом внесення визначеними посадовими особами відомостей у відповідні поля електронної копії Акта огляду за допомогою АСМО "Інспектор 2006".
2. Акт огляду складає посадова особа, яка проводила митний огляд. Якщо при митному огляді були присутні представники інших контролюючих органів або посадові особи відповідних підрозділів митних органів, відомості про них вносяться до Акта огляду, як про присутніх осіб чи осіб, які проводили огляд. Заповнений Акт огляду підписується вказаними особами.
3. У випадках встановлення в процесі митного огляду при вибірковому зважуванні фактичної ваги товарів розрахунковим способом, посадова особа, яка здійснювала митний огляд, указує в Акті огляду розрахунок і його результати.
4. У Акті огляду обов’язково указуються такі відомості про:
упаковку і (або) маркування (клейма, товарні знаки, артикули, номери замовлень (лотів), знаки відповідності, ідентифікаційні знаки, що свідчать про країну походження товарів, нанесені на гуртову упаковку, на окремі пакувальні одиниці і (або), що є безпосередньо на товарах;
виробника товарів;
відправника і одержувача товарів, номери замовлень й інші відомості про постачання товарів;
вид (спосіб) упаковки товарів, кількості товару в упаковці, у разі розміщення товарів послідовно в декількох упаковках;
наявність або відсутність зовнішніх пошкоджень товарів, їх упаковки з описом наявних пошкоджень;
кількість найменувань товарів і кількість товарів кожного найменування (допускається встановлювати кількість товарів кожного найменування розрахунковим шляхом);
колір, матеріал, розміри, фізико-технічні, температурні характеристики товарів й інші відомості, встановлені в ході проведення митного огляду.
5. У разі коли митний огляд проводиться на підставі інформації про можливе порушення законодавства з питань митної справи, отриманої з використанням МСРС, в Акті огляду необхідно вказати відомості про те, які саме товари знаходилися в тій частині вантажного відсіку транспортного засобу, яка відмічена оператором МСРС, як можливе місцезнаходження незаявленого товару.
6. При фіксації результатів митного огляду до Акта огляду додаються:
зразки маркування, що є на упаковці товарів, етикетки, ярлики й інші засоби ідентифікації товарів;
фотоматеріали митного огляду (додатково допускається залучення цифрового носія цих матеріалів);
відеоматеріали митного огляду;
заяви інших осіб, присутніх при митному огляді;
інші документи, оформлені в ході проведення митного огляду, що мають до нього відношення.
7. Після фіксації результатів митного огляду посадова особа, яка здійснювала митний огляд, не пізніше 10 хвилин з моменту завершення заповнення Акта огляду передає посадовій особі, яка здійснює документальний контроль пред’явлених до митного контролю та митного оформлення товарів, документи складені, за результатами проведення митного огляду.
8. У разі значної територіальної віддаленості місця проведення митного огляду (що не дає змоги виконати у встановлені строки положення пункту 7 розділу IV цього Порядку) допускається передача Акта огляду посадовій особі, яка здійснює документальний контроль пред’явлених до митного контролю та митного оформлення товарів, по відомчих електронних каналах зв’язку, або шляхом обміну електронними повідомленнями (при цьому здійснюється контроль його отримання з використанням телефонного зв’язку). Оформлений в установленому порядку Акт огляду на паперовому носії не пізніше однієї години з моменту пересилки передається особі, яка здійснює документальний контроль пред’явлених до митного контролю та митного оформлення товарів.
9. Акт огляду засвідчується відбитком особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка проводила огляд. У цьому разі допускається передача ним копії Акта огляду особі, яка брала участь у проведенні огляду.
10. Акт огляду формується в справу разом з документами, на підставі яких здійснювався митний контроль та митне оформлення, та зберігається в архіві митного органу відповідно до визначених термінів зберігання.
V. Організація проведення переогляду
1. Переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари, проводиться за наявності підстав, вичерпний перелік яких, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 467 "Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України".
2. З метою здійснення переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари автошляхами митної території України, посадові особи митного органу взаємодіють з відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, посадові особи яких можуть здійснювати зупинку таких транспортних засобів.
Після повної зупинки транспортного засобу посадова особа митного органу повинна підійти до водія з дотриманням заходів особистої безпеки.
Під час звернення до водія посадова особа митного органу зобов’язана привітатися, чітко й зрозуміло відрекомендуватися (назвати свою посаду, звання та прізвище) повідомити про причину зупинки транспортного засобу та висловити вимогу про пред’явлення водієм документів, що посвідчують особу водія і пасажирів, реєстраційні документи на транспортний засіб та документи на товари, що перевозяться.
Водій повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано, з дотриманням правил зупинки, а також:
подати для перевірки документи, що посвідчують особу водія і пасажирів, реєстраційний документ на транспортний засіб та документи на товари, що перевозяться;
надати можливість оглянути транспортний засіб та товари, що в ньому знаходяться.
3. При проведенні переогляду перевіряється 100% наявного вантажу.
4. Під час здійснення переогляду посадова особа митного органу, уповноважена на його проведення, діє відповідно до вимог розділу ІІІ цього Порядку (за винятком глави 2 розділу ІІІ).
5. Використовувати особисту номерну печатку посадової особи митного органу при проведенні переогляду дозволяється тільки за наявності плану-завдання на проведення переогляду, затвердженого Головою Держмитслужби України або його заступником, керівником митного органу (особою, яка виконує його обов’язки), його заступником або начальником служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил (особою, яка виконує його обов’язки).
6. Відбиток особистої номерної печатки посадової особи митного органу засвідчує здійснення операції переогляду та проставляється поруч з відбитком особистої номерної печатки інспектора, який здійснив пропуск товарів на митну територію України або випуск таких товарів у вільний обіг, або на зворотному боці документа контролю за переміщенням товарів або вантажної митної декларації; одночасно в таких документах проставляється номер спеціального пломбіру, яким накладено нове митне забезпечення після здійснення операції переогляду, та складається Акт огляду в двох примірниках. Перший примірник акта передається перевізнику або уповноваженій особі власника вантажу; другий – залишається у справах митного органу, посадові особи якого проводили переогляд.
7. У разі виявлення розбіжностей у митних деклараціях, вантажних маніфестах, вантажних дорученнях, коносаментах, поштових відомостях та інших товаросупровідних документах посадова особа митного органу вживає заходів згідно із законодавством України.

 
Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук
 

 

  Додаток 1
до Порядку здійснення посадовими особами митних органів митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари

 

 
Порядок
дій посадових осіб митних органів при проведенні митного огляду (переогляду) товарів та транспортних засобів комерційного призначення та контейнерів, у яких переміщуються ці товари
1. Дії посадових осіб митних органів при здійсненні митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення та контейнерів, у яких переміщуються ці товари.
1.1. При здійсненні митного огляду (переогляду) автомобільного транспортного засобу обстежуються:
справність встановлених на транспортному засобі запірно-пломбувальних пристроїв і збереження митних пломб або інших засобів ідентифікації іноземних митних органів (якщо є) відповідно до відомостей про них, вказаних у транспортному документі;
закріплення троса через металеві кільця, ступінь його натягнення, відсутність розриву тощо;
цілісність стану вантажного приміщення транспортного засобу;
збереження товарів, що перевозяться на відкритому транспортному засобі (цілісність їх упаковки (тари), відповідність кількості вантажних місць даним, вказаним в транспортному документі);
наявність позначок у вигляді зав’язок з мотузок іншого кольору, фарби або маркера.
1.2. При здійсненні митного огляду (переогляду) автомобільного
транспортного засобу слід звертати увагу:
на предмети в порожніх просторах і відсіках; на свіжу фарбу, клей або закладення швів; на фальшиві стіни, стелі або підлоги; на нові покриття або обшивки;
на зміни, сліди ремонту, блискучі або нові деталі;
на масляні відбитки пальців;
на додаткові дроти і перемикачі;
на сліди зварки;
на подряпини або сліди розкриття;
на звук при простукуванні, що свідчить про суцільність матеріалу.
1.3. При здійсненні митного огляду (переогляду) автомобільного транспортного засобу обстежуються такі його частини:
зовнішня передня частина кабіни та її бічні сторони;
відсік двигуна;
шасі, паливний і повітряні баки;
тягово-зчіпний пристрій і вихлопна труба;
шини;
місця зберігання;
стінки;
двері;
нутрощі причепа, цистерни, контейнера.
При митному огляді (переогляді):
зовнішньої передньої частини кабіни слід звертати увагу на фальшиві відсіки, суцільний бампер, незвично товсті крила;
зовнішніх бічних сторін кабіни – на незвично важкі двері, переробки дверей, зачинені приміщення для зберігання, незвичайні предмети в приміщеннях для зберігання;
відсіку двигуна – на незвично важкий капот, новий або змінений акумуляторний ящик, нові або додаткові дроти, холодні плями на радіаторі або масляному фільтрі, незвичайні рідини в резервуарі склоомивача, заблокований повітряний фільтр, чисті деталі і пристрої;
шин – на нові і чисті шини, здуття, глухий звук при простукуванні;
шасі, паливного та повітряного баків – на зварні шви під хомутами, відсутність з'єднань, незвичайну температуру, сліди втручання на стрічкових хомутах кріплення баків;
тягово-зчіпного пристрою і вихлопної труби – на фальшиві відсіки в місці кріплення причіпного пристрою, заповнене або закрите місце кріплення причіпного пристрою, холодну або зламану вихлопну трубу;
ходової частини трейлера – на зміни підлоги, менші внутрішні шини, змінений або новий бак, відсутність повітря в повітряному баку, металеві пластини, приварені до ходової частини (особливу увагу слід звертати на заіржавілі або відсутні опорні пристрої, кустарно встановлені емблеми компанії, непостійну температуру по довжині бака).
1.4. При здійсненні митного огляду (переогляду) великовантажного автотранспортного засобу приділяється особлива увага таким елементам конструкції, що найчастіше використовуються як сховища (тайники) для приховування контрабанди наркотиків:
подвійне днище причепа, напівпричепа або кузова;
додаткові і основні паливні баки, додаткові ємкості газового устаткування;
запасні шини;
нестандартні або не передбачені конструкцією розширювальні ємкості пневмо- і гідросистеми;
передня стінка напівпричепа, причепа або кузова; канали вентиляційної системи;
внутрішні порожнини дверей (під панелями оздоблення кабіни);
внутрішні об'єми коробив агрегатів охолоджування (у причепах-рефрижераторах);
природні порожнини в силовому наборі (подовжні і поперечні балки) рами тягача, причепа, напівпричепа або кузова;
відключені мости тягача (у тривісних тягачах);
відключені мости причепа, напівпричепа;
повітряний фільтр;
багажні відсіки кабіни водія;
задня і бічні стінки кабіни водія, під спальним місцем водія.
2. Дії посадових осіб митних органів при здійсненні митного огляду (переогляду) залізничного транспортного засобу.
При здійсненні митного огляду (переогляду) критого вагона, цистерни, бункера, піввагона, платформи, автомобілевоза обстежуються такі його частини:
вагон, цистерна, бункер, що заявляються як порожні;
опорні балки;
інструментальні ящики;
пломби;
місця біля коліс;
люки;
акумуляторні ящики;
міжстельовий простір відсіку машиніста локомотива;
простір під підлогою відсіку машиніста локомотива;
простір під приладовою панеллю відсіку машиніста локомотива;
ящики для інструменту у відсіку машиніста локомотива і силового відсіку;
холодильні установки та машинні відділення рефрижераторних секцій, рефрижераторів;
глухі вікна;
шафи для посуду;
туалети;
умивальники;
казан опалювання;
радіатори опалювання;
ящики для вугілля;
ящики для інвентарю;
ящики для білизни;
ящики для сміття;
міжстельові простори вагону;
тощо.
3. Дії посадових осіб митних органів при здійсненні митного огляду водного транспортного засобу (далі – судно).
При здійсненні митного огляду судна обстежуються
такі його частини:
носова частина (палубна та підпалубна);
вантажні приміщення (трюми, твіндеки, танки тощо);
житлові, службові, господарські, складські, санітарно-гігієнічні приміщення;
машинне відділення;
кормова частина (палубна та підпалубна);
верхні палуби;
зовнішня обшивка і корпус судна.
При митному огляді перевіряються:
носової частини – ланцюговий ящик, водяні, мастильні, баластні і паливні танки та цистерни, кофердами та інші конструкційні пустоти, рундуки, шафи, комори, бухти швартових канатів тощо;
вантажних приміщень – предмети у вантажному трюмі, водяні, мастильні, баластні і паливні танки та цистерни, кофердами та інші конструкційні пустоти, вантаж, устаткування;
житлових, службових, господарських, складських, санітарно-гігієнічних приміщень – навігаційне устаткування, вахтовий журнал, конструкційні пустоти між переборками та обшивкою, між подволоком та палубами, пожежні ящики та шланги, аварійно-рятувальне устаткування (у тому числі піротехнічні засоби) та рятувальні шлюпки, рундуки та меблі у каютах та нежитлових приміщеннях,
камбуз і їдальня, суднові запаси і комори, ванни і душі тощо;
машинного відділення – двигуни та допоміжне обладнання (у тому числі фундамент головного двигуна), приміщення, витяжні отвори та канали, системи кондиціонування, танки, цистерни та конструкційні порожнечі, коридор грібного валу тощо;
кормової частини – рульова система, танки, цистерни та конструкційні порожнечі, рульове відділення, комори рундуки, шафи, приміщення, бухти швартових канатів тощо;
верхніх палуб – аварійно-рятувальне устаткування (у тому числі піротехнічні засоби) та рятувальні шлюпки, палубне устаткування, вантажні механізми та обладнання (крани, стріли, лебідки тощо), випускні труби, місця розміщення вантажів, привальні бруси, швартові стійки;
зовнішньої обшивки і корпусу судна – відсіки, приварені до корпусу, і контейнери, прикріплені до корпусу ззовні.
4. Дії посадових осіб митних органів при здійсненні митного огляду (переогляду) повітряного судна.
При митному огляді (переогляді) повітряного судна обстежуються такі його частини:
авіоніка (відсіки електроустаткування);
передній вантажний відсік (права вхідна знімна панель, задня знімна панель);
відсіки кондиціонування повітря (знімна панель системи кондиціонування повітря, відсік теплообмінника і турбіни охолоджування);
ніші шасі (передній і бічний відсіки, відсіки перед нішами шасі крил);
задній вантажний відсік (стінні і стельові панелі, зона бака стічної води);
ліві бічні відсіки (двері заднього відсіку фюзеляжу, знімна панель гідравлічної установки, опора шасі і теплообмінник).
При митному огляді (переогляді) повітряного судна обстежуються приладова дошка (верхні панелі, кутова панель, утримувач документів, панель автоматичних вимикачів позаду сидіння другого пілота), бортові кухні (відсіки під і над раковинами, контейнери для відходів, знімні і стельові панелі, візки для їжі та місця їх зберігання), пасажирський салон (верхні відсіки, стельові панелі, відсіки для кисню, місця під кріслами, кишені для журналів, попільнички крісел пасажирів, вентиляційні канали), туалети (стельові панелі, унітаз, контейнер для сміття, автомат видачі стаканів, утримувач туалетного паперу, простір за дзеркалом), короби для надувних трапів (особливу увагу слід звертати на зайві перемикачі управління або нову проводку, жорсткі або горбкуваті сидіння, підозрілі пакети).
5. Дії посадових осіб митних органів при здійсненні митного огляду (переогляду) контейнера.
При здійсненні митного огляду (переогляду) контейнера обстежуються такі його частини:
нижня рама;
зовнішні стінки;
балки;
двері та дверна рама;
внутрішні стінки, стеля та підлога;
зовнішній дах;
вісь повороту ручки контейнера, заклепка або болт шарніра дверної засувки.
При митному огляді (переогляді) слід звертати увагу на нові зварні шви, болти або сліди ремонту, свіжу фарбу або закладення швів, незаводські деталі, незвичайний запах, невідповідність в ширині або висоті несучих балок, металеву або дерев'яну обшивку між балками, відсутність або зміну номерів, незвичайні номери, непрофесійний логотип, кріпильні вироби кустарного виготовлення або із слідами злому, глухий звук при простукуванні балок, незвично важкі двері, невідповідність внутрішніх і зовнішніх розмірів контейнера, западини тільки з одного боку стінки, забиті або відсутні вентиляційні отвори, обшивка поверх ребер, зайва обшивка, відсутні або фальшиві кутові коробки, нові заклепки, сліди ніг на даху, здуття на стелі, підведену або змінену обшивку підлоги, що заходить на бічну обшивку.
6. При митному огляді (переогляді) холодильної установки звертається увага на переробку даху, конденсат на стінках, зміна температури, предмети в холодильній установці.
7. При митному огляді пломб і замків, накладених на вантажні відсіки транспортних засобів, контейнер в цілях ідентифікації їх достовірності, виявлення порушених і підроблених пломб обстежуються:
розташування серійного номера (симетричне і пряме);
деталі та розміри пломби;
поверхня та кути;
нумерація (таврування);
колір пломби.
При цьому звертається увага на розташування номера не в центрі пломби, відмінності у розмірі полів номера, сліди напилка, подряпини, корозію або знебарвлення навколо відштампованого номера, відмінну від решти поверхні пломби, деформацію кутів пломб, сліди попереднього таврування, зсув рівня і нерівномірність кроку цифр, зміну типу і розміру шрифту, зміну кольору пломби.
За наявності в митному органі зразків пломб посадові особи проводять порівняльний аналіз ідентифікаційних ознак і характеристик пломб.

 

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук

 

 
 

 

  Додаток 2
до Порядку здійснення посадовими особами митних органів митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення, у яких переміщуються ці товари

 

Порядок
заповнення посадовою особою митного органу Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу
І. Загальні положення
Форма акта огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу розроблена відповідно до вимог пункту 11 статті 338 Митного кодексу України та встановлена наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 636 «Про затвердження форми Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.06.2012 за № 1004/21316.
1. Складання Акта про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу (далі – Акт огляду) здійснюється посадовими особами митних органів з врахуванням наступних особливостей.
1.1. Номер Акта огляду.
Номер Акта огляду формується за наступною схемою:
ХХХХХХХХХ/YYYY/ZZZZZZ,
де ХХХХХХХХХ – дев’ятизначний код структурного підрозділу митного органу, посадовою особою якого складено Акт огляду;
YYYY – календарний рік;
ZZZZZZ – порядковий номер (надається автоматично за допомогою автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор-2006” (далі – АСМО “Інспектор-2006”)).
1.2. № митної декларації (іншого документа) та/або № транспортного засобу.
Зазначається номер митної декларації, у разі її відсутності інший наявний документ, за яким переміщуються товари, державні реєстраційні номери транспортних засобів, номери контейнерів тощо.
1.3. Обсяг здійснення огляду (переогляду).
Зазначається обсяг здійснення огляду (переогляду), з урахуванням вимог пункту 2 статті 338 Митного кодексу України, шляхом проставлення відмітки ”Х” у відповідному полі.
1.4. Ініціатор проведення огляду (переогляду).
Зазначається орган яким ініційовано проведення огляду (переогляду) – митний орган, податковий орган, підрозділ Держприкордонслужби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України тощо.
1.5. Об’єкт огляду (переогляду).
Об’єктами огляду (переогляду) є наступні:
а) транспортний засіб комерційного призначення;
б) транспортний засіб особистого користування;
в) супроводжуваний багаж;
г) несупроводжуваний багаж;
ґ) ручна поклажа;
д) міжнародне поштове відправлення;
е) міжнародне експрес-відправлення;
є) контейнер;
ж) інше.
Об’єкт огляду (переогляду) відображається шляхом проставлення відповідної відмітки у полі графи 3 Акта огляду.
1.6. Підстави для огляду (переогляду).
Підставами для проведення огляду (переогляду) є наступні:
а) вимоги системи управління ризиками на регіональному рівні;
б) вимоги системи управління ризиками на центральному рівні;
в) митна декларація не подана декларантом протягом строку, встановленого статтею 263 Митного кодексу України, за наявності достатніх підстав вважати, що ці товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм Митного кодексу України та інших законів з питань державної митної справи;
г) товари виявлено (знайдено) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і їх власник невідомий;
ґ) декларантом не виконуються обов’язки, встановлені
статтею 266 Митного кодексу України;
д) виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на товари, транспортні засоби, чи за наявності інших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем;
е) наявність достатніх підстав вважати, що переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;
є) отримання відповідної офіційної інформації від підрозділів Служби безпеки України;
ж) отримання відповідної офіційної інформації від підрозділів Державної прикордонної служби України;
з) отримання відповідної офіційної інформації від податкових органів;
и) отримання відповідної офіційної інформації від підрозділів Міністерства внутрішніх справ України;
і) прийняття рішення підрозділом по боротьбі з контрабандою;
ї) інше (зазначається інформація про ініціатора).
Підстави для огляду (переогляду) відображаються шляхом проставлення відповідної відмітки у полі графи 4 Акта огляду.
1.7. Місце проведення огляду (переогляду)..
Місцями проведення огляду (переогляду) є наступні:
а) територія пункту пропуску;
б) місце прибуття автотранспорту;
в) митний склад;
г) магазин безмитної торгівлі;
ґ) склад тимчасового зберігання;
д) вантажний митний комплекс;
е) територія підприємства;
є) вільна митна зона;
ж) інше.
Місце проведення огляду (переогляду) відображається шляхом проставлення відповідної відмітки у полі графи 5 Акта огляду.
2. Акт огляду складається посадовою особою структурного підрозділу митного органу, яка здійснила огляд (переогляд), на паперовому носії з використанням засобів комп'ютерної техніки. До Акта огляду за допомогою АСМО “Інспектор-2006” вносяться відомості, передбачені його формою в залежності від об’єкта огляду (переогляду). Електронна копія Акта огляду з додатковим аркушем (у разі його складання) в автоматичному режимі передається до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.
3. Акт огляду зберігається разом з комплектом документів, за якими було здійснено декларування відповідної партії товару.
4. На вимогу особи, присутність якої під час здійснення огляду (переогляду) засвідчена її власноручним підписом у графі 14 Акта огляду, їй надається копія Акта огляду.
ІІ. Особливості заповнення Акта огляду
1. Особливості заповнення Акта огляду при переміщенні товарів через митний кордон України в рамках зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Під час огляду (переогляду) товарів, що переміщуються через митний кордон України в рамках зовнішньоекономічних договорів (контрактів), посадова особа структурного підрозділу митного органу заповнює всі графи основного аркуша Акта огляду, за необхідності заповнює також зворотний бік Акта огляду..
Посадовою особою:
1.1. здійснюється вибір дії, що проводилась: Огляд/переогляд;
1.2. заповнюється графа “Об’єкт огляду (переогляду)” шляхом вибору відповідного об’єкта;
1.3. формується номер Акта огляду з вищенаведеними особливостями;
1.4. у графу „№ митної декларації (іншого документа та/або № транспортного засобу)” посадова особа вносить номер митної декларації (за наявності), іншого документу, за яким товари переміщуються через митний кордон України, в межах митної території України (номер книжки МПД, книжки А.Т.А. тощо), номер (назву) транспортного засобу, контейнера;
1.5. у разі проведення ммитного огляду (переогляду) товарів за кодами 870120 (тільки сідельних тягачів), 8702 - 8707, 8711, 8716 згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності посадовою особою складається Акт огляду та додатковий аркуш до Акта огляду, форму якого наведено в додатку до Акта огляду. При цьому в графі „Акт складено з використанням додаткового аркуша” Акта огляду проставляється позначка ”Х” в полі “так”;
1.6. заповнюється графа “Обсяг здійснення огляду (переогляду)” шляхом проставляння позначки ”Х” у відповідному полі графи;
1.7. вноситься інформація до граф 1 та 2 про структурний підрозділ митного органу та ініціатора проведення огляду (переогляду).
1.8. заповнюються графи “Підстави для огляду (переогляду)” та “Місце проведення огляду” шляхом вибору відповідного параметра;
1.9. вноситься інформація до графи 6 щодо наявності, цілісності, а також номеру (за наявності) засобів ідентифікації (митне забезпечення, накладене митними органами України, митне забезпечення митних органів іноземних країн, забезпечення відправника тощо);;
1.10. до графи 7 вноситься наявна стисла інформація відповідно до товаросупровідних документів про одержувача товару (при ввезенні), відправника товару (при вивезенні), власника товару (якщо товар належить громадянину);
1.11. у графах 8.1 та 8.2 проставляються відмітки про вид упаковки та загальну кількість вантажних місць та місць, що були відкриті (розпаковані);
1.12. у разі наявності митної декларації результати перевірки згідно зі сформованими завданнями для огляду відображаються шляхом проставлення відмітки "X" у відповідних полях графи 8.3.3 Акта огляду в такому порядку:
кожний рядок відомостей про товар має бути заповнений;
у кожному рядку відомостей про товар має проставлятися тільки одна відмітка.
Якщо переміщення товарів здійснюється без оформлення митної декларації графа 8.3.3. не заповнюється.
Результати перевірки, що неможливо відобразити шляхом проставлення відповідної відмітки, зазначаються в графі 8.3.4 Акта огляду.
У випадку виявлення невідповідності заявлених у митній декларації відомостей про товари фактичним даним у відповідній колонці графи 8.3.3 Акта огляду проставляється відмітка про таку невідповідність, а до графи 8.3.4 Акта огляду вносяться детальні відомості про виявлені невідповідності.
Незаповнена частина графи 8.3.4 Акта огляду прокреслюється знаком "Z".
Посадова особа підрозділу митного оформлення, яка проводить митний огляд, перевіряє в обсязі, що відповідає завданням митного огляду, відповідність пред'явлених товарів даним, що наведені у графах 6, 18, 19, 21, 31, 35, 38, 50 митної декларації.
При переміщенні товарів у контейнерах також перевіряються відповідність заявлених у графі 31 митної декларації номера, типу і стану заповнення контейнера.
У графі 8.3.4 додатково зазначаються також інші відомості, що мають суттєве значення для цілей митного огляду (переогляду);
1.13. під час заповнення графи 9 “Проби та зразки відібрані” проставляється відмітка ”Х” у полі “так” у разі здійснення відбору проб і зразків під час проведення митного огляду (переогляду) та зазначається номер акта, за яким здійснювався відбір, та кількість відібраного товару у визначених одиницях. У разі, якщо відбір не здійснювався проставляється відмітка ”Х” у полі “ні”;
1.14. у графі 9 “Здійснено фотографування” зазначається інформація щодо факту фотографування товарів, кількості зроблених кадрів, а також наводиться назва файлів з фотографіями;
1.15. графа 11 “Вантажні місця запаковано з накладенням засобів ідентифікації” заповнюється посадовими особами у разі вжиття відповідних дій, при цьому зазначається вид та номер накладених засобів ідентифікації;
1.16. у графі 12 “Дата та час проведення огляду (переогляду)” посадовою особою зазначається час та дата початку та закінчення проведення огляду (переогляду);
1.17. після заповнення зазначених граф Акта огляду посадова особа роздруковує необхідну кількість копій Акта огляду, а також додаткового аркуша до Акта огляду (у разі його заповнення), після чого власноручно заповнює графу 13, проставляє особисте митне забезпечення та надає копії Акта огляду іншим посадовим особам митного органу, які проводили огляд (переогляд), а також іншим особам, які були присутні під час огляду (переогляду) для заповнення граф 13 та 14 ними власноручно. Інформація про вищевказаних осіб також вноситься до електронної копії Акта.
2. Особливості заповнення Акта огляду транспортних засобів комерційного призначення без вантажу, транспортних засобів особистого користування.
Під час огляду (переогляду) транспортних засобів комерційного призначення без вантажу, транспортних засобів особистого користування посадова особа структурного підрозділу митного органу заповнює всі графи основного аркуша Акта огляду, за необхідності заповнює також зворотний бік Акта огляду з наступними особливостями::
2.1. у графі „№ митної декларації (іншого документа) та/або № транспортного засобу” зазначається державний реєстраційний номер транспортного засобу (у разі відсутності – його назва);
2.2. не заповнюються графи Акта огляду №№ 7, 8.1., 8.2., 8.3.3., 9, 11.
3. Особливості заповнення Акта огляду (переогляду) ручної поклажі.
Під час огляду (переогляду) ручної поклажі посадова особа структурного підрозділу митного органу заповнює всі графи основного аркуша Акта огляду, за необхідності заповнює також зворотний бік Акта огляду по аналогії до розділу 2 з наступними особливостями:
графа “№ митної декларації (іншого документа) та/або № транспортного засобу” та графи №№ 6, 8.1., 8.2., 8.3.3., 9, 11 не заповнюються.
4. Особливості заповнення Акта огляду (переогляду) супроводжуваного, несупроводжуваного багажу.
Під час огляду (переогляду) супроводжуваного, несупроводжуваного багажу посадова особа структурного підрозділу митного органу заповнює всі графи основного аркуша Акта, за необхідності заповнює також зворотний бік Акта огляду з наступними особливостями::
4.1. у графі “№ митної декларації (іншого документа) та/або № транспортного засобу” зазначається номер багажного або іншого перевізного документу;
4.2. не заповнюються графи №№ 6, 8.1., 8.2., 8.3.3., 9, 11.
5. Особливості заповнення Акта огляду міжнародного поштового відправлення, міжнародного експрес-відправлення.
Під час огляду (переогляду) міжнародного поштового відправлення, міжнародного експрес-відправлення посадова особа структурного підрозділу митного органу заповнює всі графи основного аркуша Акта огляду, за необхідності заповнює також зворотний бік Акта огляду з наступними особливостями::
5.1. у графі “№ митної декларації (іншого документа) та/або № транспортного засобу” зазначається номер супровідного документу;
5.2. не заповнюється номер засобу ідентифікації (у разі його відсутності) графи № 6;
5.3. не заповнюється графа № 8.3.3.Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку   М. О.. Чмерук


Источник:  www.minfin.gov.ua